To main content

Randi Ann Fagerholt

Research Scientist

Randi Ann Fagerholt

Research Scientist

Randi Ann Fagerholt
Phone: 901 87 625
Email:
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1153979/

Denne rapporten tar for seg kartlegging av broutforming på hurtigbåter. Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført våren 2014. Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er utfordrende i forbindelse med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på...

Authors Randi Ann Fagerholt Trond Kongsvik Helene Katrine Moe Anniken Solem
Year 2014
Type Report