To main content

Signe Sønvisen

Senior Research Scientist

Signe Sønvisen

Senior Research Scientist

Signe Sønvisen
Phone: 991 65 944
Email:
Unit: SINTEF Nord AS
Department: SINTEF Nord
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1575150

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har vær...

Authors Trine Thorvaldsen Mariann Sandsund Ingunn Marie Holmen lisbeth Aasmoe Signe Annie Sønvisen Anita Øren Cecilie Thon Heidelberg Berit Bang
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1479049

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg ...

Authors Roger Richardsen Signe Annie Sønvisen Heidi Bull-Berg Inger Lise Tyholt Grindvoll
Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1457857

Denne rapporten en del av prosjektet Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd og er en videreføring av et tidl...

Authors Signe Annie Sønvisen Jahn Petter Johnsen Jostein Vik
Year 2017
Type Report