To main content

Deni Koseto

Master of Science

Deni Koseto

Master of Science

Deni Koseto
Phone: 920 49 825
Email:
Department: Biotechnology and Nanomedicine
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1805500

Authors Ragnhild Olsen Fossmark Olav Vadstein Trond Waldemar Rosten Ingrid Bakke Deni Koseto Anette Voll Bugten Gaute Alexander Nedberg Helberg Jenny Nesje Niels O.G. Jørgensen Gema Sakti Raspati Kamal Azrague Stein Wold Østerhus Kari Attramadal
Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1570144

Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakterieinhold som i neste omgang vil fo...

Year 2017
Type Lecture