To main content

Lisbet Sørensen

Senior Research Scientist

Lisbet Sørensen

Senior Research Scientist

Lisbet Sørensen
Phone: 930 01 059
Email:
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1833474

Microplastic fibres (MPFs) often make up the largest fraction of microplastic pollution in aquatic environments, yet little is known about their degradative fate and persistence. This study investigates the environmentally relevant photodegradation of common MPFs: polyester (PET), polyamide (PA) and...

Authors Shannen Sait Lisbet Sørensen Stephan Kubowicz Kristine Vike-Jonas Susana Villa Gonzales Alexandros Asimakopoulos Andy Booth
Year 2021
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1829574

Prøver av plastpellets fra totalt ni feltlokasjoner ble analysert med pyrolyse koblet til gasskromatografi og massespektrometri (GC-MS), og sammenlignet med tilsvarende analyse av kildeprøven av pellets beslaglagt på Trans Carrier. Polymertype ble bestemt ved hjelp av sammenligning av kromatogram (p...

Year 2020
Type Report