To main content

Dag Standal

Senior Research Scientist

Dag Standal

Senior Research Scientist

Dag Standal
Phone: 970 82 976
Email:
Department:
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1313493

In the post-war political landscape in Norway, it has been a rooted consensus to maintain the coastal fleet as the largest and most important segment of the Norwegian fishing fleet. The simple and open technology, and low entrance costs in the coastal fisheries have secured employment in fisheries...

Authors Dag Standal Signe Sønvisen Frank Asche
Year 2016
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1493641

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, globalisering og markedsorientering har fått alt større betydning. Omfanget...

Authors Dag Standal Ingeborg Ratvik Roger Richardsen
Year 2015
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1492754

Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det presenteres...

Authors Karl Gunnar Aarsæther Dag Standal Roger Richardsen
Year 2015
Type Report