To main content

Leif Magne Sunde

Research Manager

Leif Magne Sunde

Research Manager

Leif Magne Sunde
Phone: 900 99 485
Email:
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1817579

Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gjennomføringen av høyrisikooperasjon...

Year 2020
Type Popular scientific lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1792393

The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. Furthermore, one may assume wrong mesh-properties as the cage netting chang...

Authors Manu Berrondo Sistiaga Bent Herrmann Eskil Forås Kevin Frank Leif Magne Sunde
Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1817583

Fisheries and fish farming are important global contributors to the production of seafood for human consumption. These industries are also known for substantially higher HSE risks and work-related injury frequencies which implies that increasing the automation level of high-risk operations within fi...

Year 2019
Type Popular scientific lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1817590

The ARTIFEX project aims at developing robots for remote and/or autonomous inspection, maintenance and repair (IMR) operations at fish farms. An unmanned surface vehicle (USV) is used as a platform for carrying a remotely operated vehicle (ROV) for underwater operations and a remotely piloted aircra...

Year 2018
Type Popular scientific lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1582458

Denne rapporten inngår i prosjektet "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst". Beskrivelser av dagens lusetellingsmetoder i lakseoppdrett er basert på intervju med ansatte som jobber på oppdrettsanlegg og etablerte prosedyrer. Dette materialet diskuteres mot relevant l...

Year 2018
Type Report