To main content

Leif Magne Sunde

Research Manager

Leif Magne Sunde

Research Manager

Leif Magne Sunde
Phone: 900 99 485
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1817579

Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gj...

Year 2020
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1792393

The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. Furthermore, one may assume wrong mesh-properties as the cage netting chang...

Authors Sistiaga Manu Berrondo Herrmann Bent Forås Eskil Frank Kevin Sunde Leif Magne
Year 2020
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1817583

Fisheries and fish farming are important global contributors to the production of seafood for human consumption. These industries are also known for substantially higher HSE risks and work-related injury frequencies which implies that increasing the automation level of high-risk operations within fi...

Year 2019
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1817590

The ARTIFEX project aims at developing robots for remote and/or autonomous inspection, maintenance and repair (IMR) operations at fish farms. An unmanned surface vehicle (USV) is used as a platform for carrying a remotely operated vehicle (ROV) for underwater operations and a remotely piloted aircra...

Year 2018
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1642041

Authors Finstad Bengt Solberg Ingrid Berntsen Johan Henrik Hårdensson Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Bråthen Kristoffersen Anja Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Jeong Jaewoon SivertsgÅrd rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
Year 2018
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1618575

Alle norske oppdrettsanlegg har pålegg om å telle og rapportere forekomst av lakselus i henhold til forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, også kjent som lakselusforskriften. Registrering av luseforekomst i oppdrettsanleggene brukes både for å vurdere om ti...

Authors Solberg Ingrid Finstad Bengt Berntsen Henrik H. Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Jeong Jaewoon Kristoffersen Anja Bråthen Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Sivertsgård Rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
Year 2018
Type Report/thesis