To main content

Andreas Dypvik Landmark

Senior Research Scientist

Andreas Dypvik Landmark

Senior Research Scientist

Andreas Dypvik Landmark
Phone: 988 07 021
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1818134

This report is intended as a practical introduction guide to help organisations with the process of trying extended reality- technologies by introducing the technologies, giving examples of what these technologies can be used for and providing two tools for managing XR initiatives in organisations. ...

Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1816114

We describe a conceptual framework that teachers can utilize when embedding immersive virtual reality with HMDs in their classroom for educational purposes. The concept is based on an ongoing research project where an immersive virtual reality application is being produced and will be used in K-12 e...

Year 2020
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Authors Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...