To main content

Andreas Dypvik Landmark

Research Scientist

Andreas Dypvik Landmark

Research Scientist

Andreas Dypvik Landmark
Phone: 988 07 021
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...