To main content

Sture Holmstrøm

Research Manager

Sture Holmstrøm

Research Manager

Sture Holmstrøm
Phone: +47 930 59 318
Email:
Department: Mathematics and Cybernetics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for t...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1267659

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte operasjone...

Authors Stein Hauge Sture Holmstrøm Tor Onshus Knut Øien Tor Olav Grøtan Mary Ann Lundteigen
Year 2006
Type Report