To main content

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne
Phone: 920 42 023
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758917

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsr&#...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Authors Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1671825

The Lofoten islands are one of the leading, iconic tourist destinations in Norway, based on unique nature qualities and culture heritage related to fisheries. Over a period of ten years around the turn of the century, the Lofoten tourist industry changed from scattered providers of basic services fo...

Authors Løvland Jarle Finne Håkon
Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1614503

Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonst...

Authors Finne Håkon Løvland Jarle Mariussen Åge Madsen Einar Lier Bjørkan Maiken
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1563724

Notatet presenterer aktører og næringsstrukturer i Nordlands kraftforedlende industri i et innovasjonssystemperspektiv. Hovedtyngden ligger på en beskrivelse av industrinæringene og deres kryssleveranser og underleveranser. Dette gir grunnlag for å identifisere områder ...

Authors Løvland Jarle Mariussen Åge Finne Håkon
Year 2017
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1563713

KIFT er kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Notatet går gjennom geografisk og næringsmessig fordeling av KIFT-sektoren i Nordland og dens forbindelser med industri, marin sektor og opplevelsesbasert reiseliv i fylket. Hensikten er å se nær-mere på vekstpotensi...

Authors Løvland Jarle Finne Håkon
Year 2017
Type Report/thesis