To main content

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne
Phone: 920 42 023
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1816372

Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan utvikles. Fra en ordning med røtter i tradisjonell technology push te...

Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1767888

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater ...

Authors Finne Håkon Bakken Terje Lall Marta Therese Lamvik Gunnar Martin Stene Trine Marie Sørensen Anette Østbø
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1767870

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse a...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758917

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsr&...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Authors Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1671825

The Lofoten islands are one of the leading, iconic tourist destinations in Norway, based on unique nature qualities and culture heritage related to fisheries. Over a period of ten years around the turn of the century, the Lofoten tourist industry changed from scattered providers of basic services fo...

Authors Løvland Jarle Finne Håkon
Year 2019
Type Part of a book/report