To main content

Tony Kråkenes

Senior Research Scientist

Tony Kråkenes

Senior Research Scientist

Tony Kråkenes
Phone: 401 03 515
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1685697

Denne rapporten oppsummerer et kunnskapsinnhentingsprosjekt som SINTEF har utført på oppdrag fra Petroleumstilsynet innenfor temaet kontroll av ikke‐elektriske tennkilder. Rapporten belyser praksis og erfaringer i næringen knyttet til dette temaet, og peker på enkelte mulige forb...

Authors Kråkenes Tony Tor Onshus Snorre Sklet
Year 2018
Type Report/thesis