To main content

Tore Christian B. Storholmen

Senior Research Scientist

Tore Christian B. Storholmen

Senior Research Scientist

Tore Christian B. Storholmen
Phone: 932 28 212
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1623840

Fra pilot til drift – tjenestesetting av velferdsteknologi Norske kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestene de nærmeste årene. Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark jobber med denne utfordringen og har engasjert SINTEF for å utvikle en implementerin...

Authors Dag Ausen Mette Røhne Tone Øderud Tore Christian B Storholmen Trine W. Eknes Stine Haslestad Elisabeth Sørensen May Omland
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1523969

Petroleum operations in the Barents Sea require personal protective clothing (PPC) to ensure the safety and performance of the workers. This paper describes the accomplishment of a user-centred design process of new PPC for offshore workers operating in this area. The user-centred design process was...

Authors Ole Petter Næsgaard Tore Christian B Storholmen Øystein Wiggen Jarl Reitan
Year 2017
Type Academic article