To main content

Håkon Sundt

Research Scientist

Håkon Sundt

Research Scientist

Håkon Sundt
Phone: 415 53 251
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1695240

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og...

Authors Atle Harby Tor Haakon Bakken Børre Kind Dervo Marie-Pierre Gosselin Maia Røst Kile Markus Lindholm Håkon Sundt Peggy Zinke
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1617988

Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av en norsk metode for hydromorfologisk klassifisering i henhold til...

Authors Peggy Zinke Markus Lindholm Børre Dervo Marie-Pierre Gosselin Atle Harby Maia R Kile Johan Kling Håkon Sundt
Year 2018
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1448181

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow...

Authors Ana Adeva-Bustos Richard David Hedger Hans-Petter Fjeldstad Knut Alfredsen Håkon Sundt David Nicholas Barton
Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1349577

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Authors Ola Ugedal Gunnbjørn Bremset Torbjørn Forseth Eli Kvingedal Hans-Petter Fjeldstad Håkon Sundt
Year 2016
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1514962

Authors Tor Haakon Bakken Torbjørn Forseth Atle Harby Knut Alfredsen Jo Vegard Arnekleiv Ole Kristian Berg Roser Casas-Mulet Julie Charmasson Franz Greimel Duncan John Halley Richard David Hedger Bjørn Mejdell Larsen Florian Leo Andreas Melcher Michael Puffer Ulrich Pulg Ole Reitan Nils Ruther Svein Jakob Saltveit Julian Friedrich Sauterleute Matthias Schneider Helge Skoglund Håkon Sundt Netra Prasad Timalsina Ola Ugedal Jiska Joanneke van Dijk Knut Wiik Vollset Tania Zakowsky Peggy Zinke
Year 2016
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1383132

The CEDREN EcoManage project was finalized in December 2015 and the main objective of the project was the improved development and management of energy and water resources. Three main axes of management parameters were studied; 1) Energy indicators, 2) Water consumption in the hydropower sector and...

Authors Håkon Sundt David Nicholas Barton Ingunn Saur Modahl Tor Haakon Bakken Ana Adeva Bustos
Year 2016
Type Academic lecture