To main content

Andreas Dypvik Landmark

Senior Research Scientist

Andreas Dypvik Landmark

Senior Research Scientist

Andreas Dypvik Landmark
Phone: 988 07 021
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt releva...

Authors Finne Håkon Jordal Hilde Landmark Andreas D. Samset Knut Fredrik Stene Trine Marie
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1729100

Workplace automation is a highly studied process. In contrast, the implementation phase, critical for innovation success, where conflicts and misalignments between new technology and various organisational levels and phenomena arise, is less described. In this study, we have followed the introductio...

Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1725225

Situation awareness is a growing need for manufacturing operators with the digital transformation of manufacturing environments where operators are expected to take larger responsibilities and tasks on the production flow. To make effective production control decisions, workers need to be aware of t...

Year 2019
Type Part of a book/report