To main content

Sture Holmstrøm

Research Manager

Sture Holmstrøm

Research Manager

Sture Holmstrøm
Phone: +47 930 59 318
Department: Mathematics and Cybernetics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1267659

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrert...

Authors Hauge Stein Holmstrøm Sture Onshus Tor Øien Knut Grøtan Tor Olav Lundteigen Mary Ann
Year 2006
Type Report/thesis