To main content

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne
Phone: 920 42 023
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1671825

The Lofoten islands are one of the leading, iconic tourist destinations in Norway, based on unique nature qualities and culture heritage related to fisheries. Over a period of ten years around the turn of the century, the Lofoten tourist industry changed from scattered providers of basic services fo...

Authors Løvland Jarle Finne Håkon
Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1614503

Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonst...

Authors Finne Håkon Løvland Jarle Mariussen Åge Madsen Einar Lier Bjørkan Maiken
Year 2018
Type Report/thesis