To main content

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne
Phone: 920 42 023
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1816372

Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan utvikles. Fra en ordning med røtter i tradisjonell technology push tenking har ...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1758917

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsrådets program FORREGION – forskningsbaser...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1758844

Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen (måloppnåelse), ytterligere virkninger, fortsatt relevans, løsningens levedyktig...

Authors Håkon Finne Hilde Jordal Andreas D. Landmark Knut Fredrik Samset Trine Marie Stene
Year 2019
Type Report