To main content

Håkon Sivertsen

Research Scientist

Håkon Sivertsen

Research Scientist

Håkon Sivertsen
Phone: 901 73 421
Email:
Department: Technology Management
Office: Steinkjer

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1947557/

Samskaping gjennom oppgaveutvalg – et forprosjekt. Dette notatet presenterer prosjektbakgrunn, nyere relevant litteratur, funn fra intervju og andre datakilder samt analysebaserte vurderinger av oppgaveutvalg som metode for samskaping i 1) tre lokalsamfunn, 2) kommuneorganisasjonen og 3) det...

Year 2021
Type Report