To main content

Peter Halland Haro

Research Scientist

Peter Halland Haro

Research Scientist

Peter Halland Haro
Phone: +47 934 84 412
Email:
Unit: SINTEF Nord AS
Department: SINTEF Nord
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1799658/

Vi ser en rask utvikling mot en uoversiktlig påvirkning av ytringsrommet – med raske endringer, algoritmer, manipulasjon, automatisering, kryptering og nye nettverk. Samtidig har vi erfart at kvalitative og manuelle metoder er viktige for å tolke resultater fra kvantitative og automatiske analyser...

Year 2020
Type Popular scientific article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1779529/

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert på kvantitativ og kvalitativ analyse av...