To main content

Signe Sønvisen

Senior Research Scientist

Signe Sønvisen

Senior Research Scientist

Signe Sønvisen
Phone: 991 65 944
Email:
Unit: SINTEF Nord AS
Department: SINTEF Nord
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1575150/

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har...

Authors Trine Thorvaldsen Mariann Sandsund Ingunn Marie Holmen lisbeth Aasmoe Signe Sønvisen Anita Øren Cecilie Thon Heidelberg Berit Bang
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1561778/

Background: Fishery is an important industry in Norway. Compared to other industries the number of occupational accidents is high. Fishers are exposed to a range of unfavourable working conditions, but there is limited research-based knowledge about the interaction between working conditions and...

Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1479049/

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg...

Authors Roger Richardsen Signe Sønvisen Heidi Bull-Berg Inger Lise Tyholt Grindvoll
Year 2017
Type Report