To main content

Aurora Marie Fosli Flataker

Master of Science

Aurora Marie Fosli Flataker

Master of Science

Aurora Marie Fosli Flataker
Phone: 977 38 580
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1896875/

Håndbok Spenningsregulering er utarbeidet som en del av SAMREG-prosjektet, som er et forskningsprosjekt finansiert av norske distribusjonsnettselskap. Hensikten med håndboka er å gi nettselskap og andre aktører økt kunnskap om spenningsreguleringstiltak og hvordan man kan utnytte og samordne...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1815160/

This report is written as a part of the SAMREG project, which is a research project funded by Norwegian distribution system operators (DSOs). The project aims to help grid companies adopting voltage regulation as an alternative to grid investment to reduce the investment need in the distribution...