To main content

Ida Beathe Øverjordet

Research Scientist

Ida Beathe Øverjordet

Research Scientist

Ida Beathe Øverjordet
Phone: 951 76 491
Email:
Department: Climate and Environment
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1923548/

Authors Adam Sokołowski Justyna Świeżak Anna Hallman Anders Johny Olsen Marcelina Ziółkowska Ida Beathe Øverjordet Trond Nordtug Dag Altin Daniel Franklin Krause Iurgi Salaberria Katarzyna Smolarz
Year 2021
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1851820/

...i forskere hos SINTEF Ocean har i en årrekke studert oljens skjebne og nedbrytning etter utslipp til det marine miljøet. Studiene har hovedsakelig foregått i SINTEFs laboratorier under kontrollerte betingelser. Nå er forsøkene flyttet ut i felt for å finne ut hvordan nedbrytningsprosessene påvirkes...

Year 2020
Type Website (informational material)