To main content

Åsmund Johansen

Engineer

Åsmund Johansen

Engineer

Åsmund Johansen
Phone: 930 42 806
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1570144/

Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakterieinhold som i neste omgang vil...

Year 2017
Type Lecture