To main content

Dag Standal

Senior Research Scientist

Dag Standal

Senior Research Scientist

Dag Standal
Phone: 970 82 976
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1907791/

Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i prosjektet Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer. Prosjektet retter oppmerksomheten mot i hvor stor grad ulike former for fangstreguleringer påvirker sløsing med energi og råstoffkvalitet i fiskeflåten. I...

Authors John Roald Isaksen Øystein Hermansen Dag Standal Bjørn Inge Bendiksen Sepideh Jafarzedeh Bent Dreyer
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1313493/

In the post-war political landscape in Norway, it has been a rooted consensus to maintain the coastal fleet as the largest and most important segment of the Norwegian fishing fleet. The simple and open technology, and low entrance costs in the coastal fisheries have secured employment in fisheries...

Authors Dag Standal Signe Sønvisen Frank Asche
Year 2016
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1493641/

I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, globalisering og markedsorientering har fått alt større betydning. Omfanget...

Authors Dag Standal Ingeborg Ratvik Roger Richardsen
Year 2015
Type Report