To main content

Randulf Høyli

Master of Science

Randulf Høyli

Master of Science

Randulf Høyli
Phone: 986 71 721
Email:
Unit: SINTEF Nord AS
Department: SINTEF Nord
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1676430/

Åpning av Barentshavet sørøst (heretter kalt Barentshavet SØ) er den første åpningen av et nytt område for petroleumsvirksomhet på 20 år. Dette området har nye og potensielt større utfordringer enn det vi tidligere har stått ovenfor i nyåpnede områder på sokkelen og i Barentshavet. Rapporten tar for...

Authors Tore Syversen Randulf Høyli Frode Dinessen
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1704201/

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk...

Authors Gorm Breimo Maria Leitet Randulf Høyli Magnus Stoud Myhre Roger Richardsen
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1613480/

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede...

Authors Øyvind Hilmarsen Even Ambros Holte Hanne Brendeløkken Randulf Høyli Erik Skontorp Hognes
Year 2018
Type Report