To main content

Richard Moore

Senior Research Scientist

Richard Moore

Senior Research Scientist

Richard Moore
Phone: +47 941 08 220
Email:
Department: Smart Sensor Systems
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1907476/

Nye innovative løsninger er nødvendig for å øke kvaliteten og effektiviteten i kapitalforvaltningen for å unngå tilsvarende vekst i ressurser og kostnader. For dette formål gir autonome ubemannede fly (UAV) - eller droner - en rekke muligheter. Imidlertid har det ikke vært noen kjente løsninger på...

Year 2021
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1907116/

In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding growth in resources and cost. To this end, autonomous unmanned aerial...

Authors Helge-André Langåker Håkon Kjerkreit Christoffer L Syversen Richard Moore Øystein Hov Holhjem Irene Jensen Aiden James Morrison Aksel Andreas Transeth Oddgeir Kvien Gunnar Berg-Karlsen Thomas Olsen Alexander Hatlestad Thomas Negård Rolf Broch Jørn E Johnsen
Year 2021
Type Academic article