To main content

Lone Sletbakk Ramstad

Research Manager

Lone Sletbakk Ramstad

Research Manager

Lone Sletbakk Ramstad
Phone: 918 97 017
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1846396/

Denne artikkelen diskuterer hvordan ulike virkemidler kan benyttes for å bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store prosjekter. Dette gjøres gjennom å drøfte resultater fra følgeforskning på veiprosjektet E18 Dørdal – Grimstad hvor selskapet Nye Veier har benyttet såkalt prestasjonskjøp, eller Best...

Authors Bjørn Sørskot Andersen Håkon Finne Gro Holst Volden Lone Sletbakk Ramstad Morten Welde
Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1767870/

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse av de første sju...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1758917/

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsrådets program FORREGION...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1641628/

Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovasjon og samhandling i Inntrøndelag helse- og beredskapshus. Det overordnete målet for arbeidet var å legge grunnlag for samhandling mellom aktørene som skal ha tilhold i og tilknytning til nytt Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus...

Authors Lone Sletbakk Ramstad Tone Merethe Aasen
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1593848/

This study addresses how manufacturing firms can utilize an innovation infrastructure centre to facilitate environmental sustainability. This includes both the need for companies to develop dynamic capabilities, and how an innovation infrastructure centre is designed to facilitate innovation...

Year 2018
Type Academic lecture