To main content

Halgeir Ludvigsen

Research Scientist

Halgeir Ludvigsen

Research Scientist

Halgeir Ludvigsen
Phone: +47 982 35 734
Email:
Department: Ships and Ocean Structures
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1736917/

Gjennom 50 år med virksomhet på norsk sokkel har norsk maritim industri og instituttsektoren opparbeidet en betydelig kunnskap om, og erfaring med, avanserte og krevende fartøyoperasjoner. For å kunne møte de grønne og digitale skiftene vi nå står ovenfor, er det viktig å verdsette og videreutvikle...

Year 2019
Type Feature article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1503720/

The behaviour and characteristics of a turret-moored FPSO subjected to loading from waves, wind and current are investigated. Of particular importance is to find out if fishtailing instabilities may occur, and if such instability can be disclosed by simple criteria involving basic parameters of the...

Authors Karl Erik Kaasen Halgeir Ludvigsen Ivar Nygaard Kristian Aas
Year 2017
Type Academic chapter/article/Conference paper