To main content

Sture Holmstrøm

Research Manager

Sture Holmstrøm

Research Manager

Sture Holmstrøm
Phone: +47 930 59 318
Email:
Department: Mathematics and Cybernetics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1885149/

This paper describes safety and security challenges and best practices of the use of drones in the oil and gas industry, with consideration of the harsh weather conditions in the Northern Territories of Norway. We have described the present status of the use of drones in air, on water (surface...

Year 2020
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1496926/

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1267659/

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte...

Authors Stein Hauge Sture Holmstrøm Tor Onshus Knut Øien Tor Olav Grøtan Mary Ann Lundteigen
Year 2006
Type Report