To main content

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne

Senior Research Scientist

Håkon Finne
Phone: 920 42 023
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1867725/

A successful innovation in industrial development policy. The report evaluates Nordland County Council's innovation strategy (2014-2020), the first regional strategy for industrial development in Norway following the EU scheme for smart specialisation. The strategy differs from earlier industry...

Authors Håkon Finne Åge Mariussen Jarle Løvland
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1948069/

Regional councils find many roads to green growth The report discusses policies for green growth of a number of regional (or county) councils in Finland, Norway, and Sweden. These policies, which vary in scope, in ambition, and in degree of place-basedness, provide fertile meeting grounds for...

Authors Håkon Finne Markus Michaelsen Bugge Teis Hansen Suyash Jolly Markus Steen Nina Suvinen
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1816372/

Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan utvikles. Fra en ordning med røtter i tradisjonell technology push tenking har...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1866013/

En vellykket næringspolitisk innovasjon. Rapporten evaluerer Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi (2014-2020), den første regionale strategi for næringsutvikling i Norge etter EUs modell for smart spesialisering. Strategien skiller seg fra tidligere næringsutvikling ved å fokusere på...

Authors Håkon Finne Åge Mariussen Jarle Løvland
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1846396/

Denne artikkelen diskuterer hvordan ulike virkemidler kan benyttes for å bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store prosjekter. Dette gjøres gjennom å drøfte resultater fra følgeforskning på veiprosjektet E18 Dørdal – Grimstad hvor selskapet Nye Veier har benyttet såkalt prestasjonskjøp, eller Best...

Authors Bjørn Sørskot Andersen Håkon Finne Gro Holst Volden Lone Sletbakk Ramstad Morten Welde
Year 2020
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1767888/

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater fra...

Authors Håkon Finne Terje Bakken Marta Therese Lall Gunnar Martin Lamvik Trine Marie Stene Anette Østbø Sørensen
Year 2019
Type Report