To main content

Unn Karin Thorenfeldt

Research Manager

Unn Karin Thorenfeldt

Research Manager

Unn Karin Thorenfeldt
Phone: 980 44 312
Email:
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1146547/

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is establishing a system (AutoPASS Travel Time System) that presents live travel times for a road section to travelers. NPRA wanted to complete a cost-benefit analysis of such a system. The section in question Filipstad –Asker has high traffic density...

Year 2014
Type Academic literature review
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1114731/

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his...

Year 2013
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1059291/

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his...

Year 2013
Type Academic lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1268225/

KORT SAMMENDRAG Evaluering omfatter tiltakene: innføring av sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene i Trondheimsområdet samt prioritering av busstrafikken i signalregulerte kryss i Trondheim. Tiltakene ble gjennomført vinteren 2011 og evalueringen er utført på oppdrag for Statens vegvesen og...

Authors Unn Karin Thorenfeldt Dag Eiliv Bertelsen Liv R. Øvstedal
Year 2011
Type Report