To main content

Jacqueline Floch

Senior Research Scientist

Jacqueline Floch

Senior Research Scientist

Jacqueline Floch
Phone: 930 08 536
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1846312/

Delingsøkonomi har blitt en del av hverdagen. Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner, formidlet gjennom digitale plattformer. Vi deler i stadig større grad biler og sykler, verktøy, rom og hager, og vi hjelper hverandre til å handle, lufte hund...

Year 2020
Type Lecture