To main content

Ottar Bakås

Senior Research Scientist/PhD Fellow

Ottar Bakås

Senior Research Scientist/PhD Fellow

Ottar Bakås
Phone: 971 93 786
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1957768/

Manufacturing companies that seek to improve circularity performance across the supply chain, face many challenges in the transition of traditional linear approaches into more circular supply chain models. Reverse logistics is a key area for reuse, recycling and refurbishment of products and...

Year 2022
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1957685/

Covid-19 ga næringslivet en rekke utfordringer. Forskningen vår tyder på at noen bedrifter har vært bedre i stand til å møte krisen enn andre. Bedrifter som allerede var vant til raske endringer i kundebehov kan ha hatt et fortrinn. Kan én type forretningsstrategi fra vareproduksjon gi viktige...

Authors Arild Aspelund Ottar Bakås
Year 2021
Type Feature article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1959241/

Norsk næringsliv står ovenfor en rekke utfordringer og muligheter fremover. Vi må produsere smartere, gjennom effektive verdikjeder, tilby kunder og tjenester som kundene etterspør, og tilpasse oss digitale og grønne omstillinger, og samtidig håndtere norsk kostnadsnivå. Masseprodusert skreddersøm...

Authors Ottar Bakås
Year 2021
Type Popular scientific lecture