To main content

Håkon Sundt

Research Scientist

Håkon Sundt

Research Scientist

Håkon Sundt
Phone: 415 53 251
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1695240/

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og...

Authors Atle Harby Tor Haakon Bakken Børre Kind Dervo Marie-Pierre Gosselin Maia Røst Kile Markus Lindholm Håkon Sundt Peggy Zinke
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1617988/

Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av en norsk metode for hydromorfologisk klassifisering i henhold til...

Authors Peggy Zinke Markus Lindholm Børre Dervo Marie-Pierre Gosselin Atle Harby Maia R Kile Johan Kling Håkon Sundt
Year 2018
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1448181/

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow...

Authors Ana Adeva-Bustos Richard David Hedger Hans-Petter Fjeldstad Knut Alfredsen Håkon Sundt David Nicholas Barton
Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1349577/

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Authors Ola Ugedal Gunnbjørn Bremset Torbjørn Forseth Eli Kvingedal Hans-Petter Fjeldstad Håkon Sundt
Year 2016
Type Report