To main content

Petter Støa

Vice President Research

Petter Støa

Vice President Research

Petter Støa
Phone: 930 59 624
Email:
Department: Staff
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1890184/

Denne rapporten svarer på oppdrag 'Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen' med oppdragsgivere Trondheim kommune (TK) og Trondheimsregionen (TREG). Foreliggende leveranse gir en oversikt over eksisterende Grønt næringsliv i Trondheimsregionen basert på kvantitative og kvalitative analyser, og...

Authors Marie Bysveen Kirsten Svenja Wiebe Petter Støa Lene Lad Johansen
Year 2020
Type Report