To main content

Employees in SINTEF


Count: 2204

 1. A
 2. Á
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 28. Ø
 29. Ö
 30. Å
Name Title Department Phone Email
Xie, Xiyang Xie, Xiyang Research Scientist Petroleum 944 33 056
Xing, Wen Xing, Wen Research Scientist Sustainable Energy Technology 407 25 401
Xu, Yijiang Xu, Yijiang Research Scientist Sustainable Energy Technology 451 74 400