Til hovedinnhold

Miljøakustikk

Miljøakustikk

Støy er et miljøproblem i vårt moderne samfunn. Den beste måten å redusere denne plagen på er gjennom god planlegging, støyminimering og å ta hensyn til hvordan folk reagerer på støy. SINTEF utvikler verktøy for å forutsi støynivåer fra de fleste støykildene i vårt samfunn. Hovedmålet vårt er å utvikle prediksjonsverktøy for bruk i støyplanlegging og støymonitorering.
  • Monitoreringssystemer
  • Støyplage
  • Støyreduksjonsprogrammer
  • Lydutbredelsesmodeller
  • Støyprediksjonsverktøy
  • Kildekarakterisering

Les mer:

Seniorrådgiver
926 96 538