Til hovedinnhold

Industriell akustikk

Industriell akustikk

Lydbølger kan ofte brukes til å måle og påvirke fysiske systemer og prosesser. Vår ekspertise innenfor transdusere som sender og mottar bølger, samt vår kunnskap om interaksjonen mellom lydbølger og slike systemer og prosesser er derfor viktig. Ultralyd brukes også i økende grad for ikke-destruktiv testing av materialer og systemer.
  • Transdusere og sensorer
  • Mønstergjenkjenning

Les mer:

Seniorforsker
482 88 362