Trygge spor-prosjektet inviterte sammen med RFF-prosjektet Samspill til et åpent møte om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen 19. november. Enheten "Skap gode dager" i Drammen kommune var vertskap for møtet. Ca 40 deltakere fra 14 kommuner og 7 ulike organisasjoner utvekslet erfaringer og diskuterte hvordan kommunene skal jobbe for å komme fra pilotering til implementering i tjenesten.

Trygge spor-prosjektet bidro med innsikt i arbeidet med tjenestedesign og presenterte et utkast til rammeverk for implementering av GPS i demensomsorgen. Kommunene i prosjektet jobber nå med å implementere dette rammeverket i egen organisasjon, og prosjektet vil gjøre dette tilgjengelig for andre kommuner i løpet av 2015. Innledende funn fra effektstudien i Trygge spor ble også presentert. Her kommer det en rapport på nyåret med statistikk og effekt fra over 150 brukere fra flere kommuner, også utenfor Trygge spor-prosjektet. Et annet område prosjektet har jobbet godt med er samtykkevurderinger, og her presenterte Drammen kommune sin modell for hvordan de praktiserer dette i hjemmetjenesten. Risiko- og sårbarhetsanalyser, anskaffelsesprosesser, utvikling av app'er for smarttelefoner, pårørendes perspektiv og erfaringer fra pilotering i Oslo var andre temaer som ble presentert.

Presentasjoner: