Fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern

Omlag 26 800 individer mottok døgnbehandling i Norge i 2004. 70 prosent av disse ble kun behandlet ved sykehus. 2/3 hadde kun ett opphold i løpet av tidsvinduet på ett år.

Antall individer som fikk poliklinisk behandling er estimert til om lag 93 000.

Totalt var det omlag 104 000 individer som mottok døgn og/eller poliklinisk behandling i 2004 og 15 prosent av disse mottok begge tilbud.

Nesten halvparten av pasientene som i løpet av året hadde døgnopphold bare ved sykehus mottok i tillegg poliklinisk behandling samme år. Det samme var tilfelle for 2/3 av pasientene med døgnopphold kun ved DPS, og 3/4 av pasientene med døgntilbud både fra sykehus og DPS. Døgnbaserte, distriktspsykiatriske tilbud synes altså i utstrakt grad å kombineres med poliklinisk tilbud.

Publisert 18. januar 2006

                © SAMDATA 2007    |