Analyse- og utviklingsprosjekter

Det er i tilknytning til publikasjonen av SAMDATA Somatikk, SAMDATA Psykisk Helsevern og SAMDATA Spesialisthelsetjenesten planlagt at det skal gjennomføres analyser som i større grad enn hva som er mulig innen rapportformatet fokuserer på forklaring av utvikling og variasjon i ulike indikatorer.

Samtidig er det viktig at SAMDATA konseptet ikke forblir statisk. Det er derfor behov for å gjennomføre utviklingsprosjekter som har som hensikt å videreutvikle SAMDATA som et godt hjelpemiddel i styring og monitorering av spesialisthelsetjenesten.

Analyseprosjekter

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |