SAMDATA på nett - 2004-data
SAMDATA-prosjektet er inndelt i fire hoveddeler: en årlig sektorrapport for somatisk sektor, en årlig sektorrapport for psykisk helsevern, en årlig rapport for spesialisthelsetjenesten samt rapportering for analyse- og utviklingsprosjekter.

SAMDATA på nett følger denne inndelingen. Utvalgte oversikter fra de årlige rapportene presenteres under venstremenypunktene Somatikk og Psykisk helsevern.  Venstremenyen og stien øverst i skjermbildet gir mulighet til å navigere i strukturen på en måte som vi håper gjør SAMDATA på nett enkel å bruke.

Rapporten for spesialisthelsetjenesten tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Ferdigstilte rapporter fra analyse- og utviklingsprosjekter er lagt ut i pdf-format. Rapporter under utarbeidelse vil bli lagt ut når de er oversendt oppdragsgiver og offentliggjort.

Alle offentliggjorte rapporter under SAMDATA-paraplyen kan bestilles i trykt format eller lastes ned i sin helhet i pdf-format fra menypunktet Rapporter.

 

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |