Publikasjoner

Seniorforsker
+47 92 04 20 23

 

 

Dato             Forfatter Tittel Hva
  2021-01-04 Finne, Håkon 
Mariussen, Åge 
Løvland, Jarle
First among smart regions in Norway. Evaluation of Nordland's innovation strategy for smart specialisation 2014-2020 Sammendrag av sluttevalueringsrapporten (følgeforskning S3 Nordland) (på engelsk)
  2020-12-07 Finne, Håkon 
Mariussen, Åge 
Løvland, Jarle
Først blant smarte regioner i Norge. Evaluering av Nordlands innovasjonsstrategi for smart spesialisering 2014-2020 Sluttevalueringsrapport (følgeforskning S3 Nordland)
  2019-02-25 Madsen, Einar Lier Monitoring MoFi Monitoreringssystem for prosjektet Mobilisering til forskningsbasert innovasjon for industrien på Helgeland (følgeforskning S3 Nordland) (på engelsk)
  2018-12-17 Steen, Markus 
Faller, Fabian 
Ullern, Eli Fyhn
Fostering Renewable Energy with Smart Specialisation? Insights into European Innovation Policy Artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift nr 1 (2019)
  2018-12-05 Mariussen, Åge Innovasjonsstrategi og kompetansestrategi for Nordland Sammenheng mellom strategier for innovasjon og kompetanse (følgeforskning S3 Nordland)
  2018-11-27 Løvland, Jarle
Mariussen, Åge
Klyngenes regionale rolle i innovasjon i Nordland Klyngeprosjektenes plass i Nordlands innovasjonsstrategi (følgeforskning S3 Nordland)
  2018-08-09 Finne, Håkon
Løvland, Jarle
Mariussen, Åge
Madsen, Einar Lier
Bjørkan, Maiken
Blir Nordland mer nyskapende? Midtveisrapport fra følgeforskningen av fylkets strategi for smart spesialisering Midtveisrapport om Nordlands innovasjonsstrategi 2014-2020 (følgeforskning S3 Nordland)
  2018-07-15 Løvland, Jarle
Mariussen, Åge
Marin sektor i Nordlands innovasjonsstrategi Sjømatnæringens plass i Nordlands innovasjonsstrategi (følgeforskning S3 Nordland)
  2018-03-01 Madsen, Einar Lier Evaluation and monitoring system for the Innovation Strategy for Nordland 2014-2020 Engelsk sammenfatning av to tidligere evalueringsnotater (følgeforskning S3 Nordland)
  2018-01-26 Mariussen, Åge Smart flernivå-koordinering Regional næringspolitikk i samspill med nasjonale og internasjonale policyaktører (følgeforskning S3 Nordland)
  2017-12-21 Løvland, Jarle Opplevelsesbasert reiseliv i Nordland Reiselivets plass i Nordlands innovasjonsstrategi (følgeforskning S3 Nordland)
  2017-12-12 Finne, Håkon Forskningens roller i smart spesialisering Forelesning på S3-skolen i Nordland, 4. samling
Se også video
  2017-12-12 Mariussen, Åge Interessenter og beslutninger i en strategi for smart spesialisering Forelesning på S3-skolen i Nordland, 4. samling
Se også video
  2017-11-22 Madsen, Einar Lier Evalueringssystem for Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 Opplegg for effektevaluering (følgeforskning S3 Nordland)
  2017-11-14 Mariussen, Åge Samfunnsinnovasjon på tvers av nivåer og sektorer Forelesning på S3-skolen i Nordland, 3. samling
Se også video
  2017-11-14 Finne, Håkon Veier videre til å implementere entreprenørielle oppdagelsesprosesser Forelesning på S3-skolen i Nordland, 3. samling
Se også video
  2017-10-17 Finne, Håkon Utdypende om vanskelige momenter i smart spesialisering Forelesning på S3-skolen i Nordland, 2. samling
Se også video
  2017-10-17 Mariussen, Åge Prosesser fra analyse til veikart i smart spesialisering Forelesning på S3-skolen i Nordland, 2. samling
Se også video
  2017-09-20 Madsen, Einar Lier
m. fl.
Monitoreringssystem og nullpunktsmåling for innovasjonsstrategien til Nordland Status i Nordland ved inngangen til innovasjonsstrategien (følgeforskning S3 Nordland)
  2017-09-12 Mariussen, Åge
Finne, Håkon
Hvordan kan regionale myndigheter gi regi til entreprenørielle oppdagelsesprosesser? Forelesning på S3-skolen i Nordland, 1. samling
Se også video
  2017-09-12 Finne, Håkon
Mariussen, Åge
Hva er smart spesialisering, og hvorfor skal regionale myndigheter ha en strategi for det? Forelesning på S3-skolen i Nordland, 1. samling
Se også video
  2017-09-12 Østerdal, Hanne Velkommen til Nordland fylkeskommunes S3-skole Se video
  2017-05-15 Finne, Håkon Gir smart spesialisering resultater? Artikkel i Plan nr 2 (2017)
  2017-04-26 Finne, Håkon Smart spesialisering - hvorfor og hvordan? Seminarinnlegg for næringsliv, forvaltning og frivillig sektor i Brønnøysund
  2017-03-03 Mariussen, Åge
Finne, Håkon
Entrepreneurial discoveries in Norway: What's new? Presentasjon, avslutningskonferanse for forskningen i VRI
  2017-01-31 Løvland, Jarle
Mariussen, Åge
Finne, Håkon
Innovasjonssystem for kraftforedlende industri i Nordland Industriens plass i Nordlands innovasjonsstrategi (følgeforskning S3 Nordland)
  2017-01-27 Mariussen, Åge Entreprenørielle oppdagelsesprosesser Et nøkkelbegrep for smart spesialisering (følgeforskning S3 Nordland)
  2017-01-26 Løvland, Jarle
Finne, Håkon
Hvilke roller spiller kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) i regional innovasjon i Nordland? KIFT-næringenes plass i Nordlands innovasjonsstrategi (følgeforskning S3 Nordland)
  2016-10-14 Løvland, Jarle
Mariussen, Åge
Regional diversification in the spaces
between KIBS, process- and seafood industry in Nordland
Seminarinnlegg for næringsliv og forvaltning i Bodø
  2016-10-14 Boschma, Ron Opportunities for new smart specializations Seminarinnlegg for næringsliv og forvaltning i Bodø
  2016-10-14 Finne, Håkon  Fra innovasjonsstrategiens ordbok: Hva betyr "smart spesialisering", "entreprenørielle oppdagelser" og "relatert variasjon"? Seminarinnlegg for næringsliv og forvaltning i Bodø
  2016-09-21 Mariussen, Åge
Finne, Håkon
Ljunggren, Elisabet
Tønseth, Svein
Hva er smart spesialisering - egentlig? Kortversjon av nedenstående
  2016-08-31 Mariussen, Åge
Finne, Håkon
Ljunggren, Elisabet
Hva er smart spesialisering? Hva og hvorfor (følgeforskning S3 Nordland)
  2016-02-18 Finne, Håkon
m. fl. 
Følgeforskning av Smart spesialisering i Nordland. En kort prosjektbeskrivelse Kortversjon av prosjektbeskrivelse (følgeforskning S3 Nordland)
  2016-02-01 Finne, Håkon
m. fl.
Prosjektbeskrivelse: Følgeforskning Smart spesialisering i Nordland Prosjektbeskrivelse (følgeforskning S3 Nordland)
  2014-10-07 Finne, Håkon Towards an even smarter Mid-Norway Presentasjon, EU Week of Regions workshop, Brussels
  2013-05-15 Finne, Håkon Engaging stakeholders. Ostrobothnia in the light of other experiences Presentasjon, S3 Workshop, University of Vaasa
  2013-05-13 Finne, Håkon Methodologies of quadruple helix analysis Presentasjon, Methodology workshop, University of Vaasa