Hva er smart spesialisering?

Smart spesialisering er et policy-konsept for (nærings)utvikling der regioner tar utgangspunkt i sine særegne (stedsbaserte) forutsetninger for å drive fram innovasjonsbasert vekst. Konseptet har fått stor utbredelse fordi regionale myndigheter i EU må etablere en smart spesialiserings-strategi for å få tilgang til betydelige strukturfondsmidler (distriktsutviklingsmidler). Forskning om smart spesialisering er i rask utvikling.

Siste nytt