Finsk besøk

Publisert mandag 8. september 2014

Politikere og ledere fra tre finske regioner besøkte SINTEF for å lære mer om SINTEFs engasjement i regional utvikling i Norge.

Finsk delegasjon
Finsk delegasjon til SINTEF

Under et besøk i Vasa i mai 2013 hadde Håkon Finne kort omtalt SINTEFs ulike modeller for FoU-arbeid rettet mot utvikling i flere norske regioner. Dette hadde fenget interessen hos regionale myndigheter i Österbotten-regionen (Vasa), særlig i forbindelse med deres arbeid med smart spesialisering. I september året etter kom derfor en hel delegasjon av det som tilsvarer fylkesordførere, fylkesrådmenn og fylkesmenn fra fem finske regioner på besøk for å lære mer om SINTEFs bidrag til regional utvikling. De besøkte også SIVA, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

(Sist oppdatert: 2016-07-01 15:03)

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: