Utviklingsglede i Brønnøy

Publisert søndag 7. mai 2017

Interessen for strategier for smart spesialisering har også nådd kommunene. Brønnøy er med.

Maiken Bjørkan (Nordlandsforskning) og Audhild Bang Rande (Kystriksveien) oppsummerer gruppearbeid om en visjon for næringsarbeid i Brønnøy.

Interessen for smart spesialisering som strategi for næringsutvikling sprer seg til kommunene. Brønnøy på Sør-Helgeland utvikler sin egen strategi gjennom et internasjonalt samarbeid i Interreg-prosjektet Regina. Den 26. april 2017 møttes over 30 personer fra næring, forvaltning, forskning og det sivile samfunn til workshop om næringsutvikling i Brønnøy. Håkon Finne fra SINTEF holdt ett av innleggene, om hvorfor og hvordan man kan jobbe med smart spesialisering. Kommunen tar med seg gruppearbeidene og andre innspill i arbeidet med strategien.

(Sist oppdatert: 2017-05-12 09:30)

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: