SINTEF skal følgeforske smart spesialiseringsstrategi for Nordland

Publisert fredag 15. januar 2016

Nordland fylkeskommune har tildelt SINTEF i samarbeid med Nordlandsforskning oppdraget med å følgeforske fylkeskommunens innovasjonsstrategi.

Folgeforskningsprosjekt logo
SINTEF og Nordlandsforskning skal sammen følgeforske innovasjonsstrategien for Nordland

Det fireårige prosjektet var annonsert med en innledende kunngjøringskonferanse før utlysning og konkurranse.

Fylkeskommunens samleside for prosjektet finner du her. SINTEFs samleside for prosjektet finner du her.

(Sist oppdatert: 2016-07-01 15:29)

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: