AP4 Universell utforming
Arbeidspakke 4 –Universell utforming

Programmet skal ha fokus på hvilke løsninger og hvilket nivå av universell utforming i eksisterende bebyggelse som vil være det mest betydningsfulle for å møte eldrebølgen, økonomisk, praktisk og menneskelig på nasjonalt og lokalt nivå. Formålet med denne arbeidspakken er å utvikle konsepter for oppgradering til universell utforming.

Viktige problemstillinger er knyttet til å avdekke hvilket potensial som foreligger for oppgradering av universell utforming, samt å avdekke drivere og hindringer i planleggingsprosessen.

 

Følgende aktiviteter vil bli gjennomført:

 

  • Oppsummere et kunnskapsgrunnlag for universell utforming / brukskvalitet
    gjennom litteraturstudier

  • Kartlegge typiske planløsninger

  • Kartlegge utfordringer knyttet til bruksfunksjon som tilgjengelighet og brukbarhet i den utvalgte boligbebyggelsen – både i forhold til typologien og i forhold til eventuelle tidligere inngrep. Hva er dominerende plantyper i hver periode? Hvilke kvaliteter/egenskaper har de? Hvilket potensial til endring?

  • Benytte eksempelstudier til å:

o  Innhente og analysere erfaringer fra planleggings- og byggeprosesser,  inkl. brukermedvirkningsprosess og økonomiske forhold.

o   Kartlegge fysiske løsninger som oppfyller universell utforming og hvilke mangler som eventuelt finnes mht til universell utforming

o   Kartlegge sosialt miljø og opplevde kvaliteter (positive og negative)

  • Utvikle konsepter for kostnadseffektiv oppgradering av universell utforming / brukskvalitet i typiske boligbygg og utlede generelle anbefalinger

 

Kontaktperson:

Karine Denizou
Leder arbeidspakke 4
 

 

Publisert 20. juli 2009