Organisering

Referansegruppen skal fungere som faglige rådgivere for programmet, sørge for en tilfredsstillende brukerforankring og være sentral i utvalg av casestudier og implementering gjennom forbildeprosjekt. Programmets referansegruppe består av representanter for:

 

  • Husbanken,
  • Utvalgte kommuner (boligplanleggere og -forvaltere, helse- og sosialtjenesten) 
  • Boligbyggelag
  • Byggenæringen
  • NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst.
  • Departement (KRD)

Publisert 20. juli 2009