Kontaktpersoner

Kari Hovin Kjølle
Programleder
Kari.h.kjolle@sintef.no


Berit Berg
Leder arbeidspakke 2
Berit.berg@samfunn.ntnu.no


Tore Wigenstad
Leder arbeidspakke 3
tore.wigenstad@sintef.no


Karine Denizou
Leder arbeidspakke 4
karine.denizou@sintef.no

Publisert 11. april 2010