Arbeidsverksteder

Arbeidsverksteder hvor resultater fra forskningsprosjektet formidles til programmets referansegruppe blir gjennomført en gang pr. halvår i hele programperioden. Temaene for arbeidsverkstedene vil være knyttet til programmets forskningsspørsmål.

 

Formålet med arbeidsverkstedene er å reflektere over foreløpige funn, samt å formidle og forankre funn og analyser hos boligeiere og byggenæringen. Arbeidsverkstedene skal fungere som arena for erfaringsutveksling og kompetansespredning.

 

 

 

 

 

Publisert 20. juli 2009