Arbeidsverksted 1
Presentasjoner i PDF-format

Bakgrunnsrapport overbygning (Dag Kittang)

Energibruk (Tore Wigenstad)

Forvaltnings- og beslutningsprosesser i boligsosialt arbeid (Berit Berg)

Husbanken (Are Røsjø)

Universell utforming (Karine Denizou)

ZEB (Terje Jacobsen)

Introduksjon (Wibeke Knudsen)

Publisert 20. juli 2009